woensdag, 7. april 2010 - 8:37

NCTb:Kans op politiek geweld rond verkiezingen groter

Den Haag

Tegen de achtergrond van de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen en de mogelijk daaruit voortvloeiende veranderingen in de politieke machtsverhoudingen in Nederland, bestaat er een zeker risico dat Nederland in de komende maanden geconfronteerd zal worden met politiek gemotiveerd geweld.

Dat schrijft minister Hirsch Ballin van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag aan de Tweede Kamer in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland.

Dreigingsniveau onveranderd
Het dreigingsniveau voor Nederland handhaaft zich op het niveau beperkt. Dit betekent dat de kans op een aanslag tegen Nederland gering is, maar ook niet helemaal kan worden uitgesloten.

Wel blijft de kans op een aanslag tegen Nederlandse belangen groter in landen en regio’s waar aan al Qa’ida gerelateerde groeperingen opereren. Daarnaast blijft het islamdebat in Nederland gepolariseerd.
Provincie:
Tag(s):