woensdag, 21. april 2010 - 9:43 Update: 08-07-2014 1:04

Nederland heeft meer export dan import

In 2009 exporteerde Nederland voor ruim 395 miljard euro aan goederen en diensten.

De invoer kwam uit op bijna 354 miljard euro. Daarmee was er een positief saldo op de handelsbalans van ruim 41 miljard euro. Dit is gelijk aan ruim 7 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Nederland heeft nu al 29 jaar achter elkaar een overschot op de handelsbalans.
Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Handelsoverschot loopt gestaag op

In 1980 had Nederland nog een tekort op de handelsbalans van 0,1 procent van het bbp. Het jaar erop sloeg dit tekort om in een overschot. En sindsdien loopt het handelsoverschot gestaag, met horten en stoten, op. In 2007 bedroeg het positieve saldo bijna 9 procent van het bbp. Daarna kromp het handelsoverschot door de afnemende wereldhandel. Toch was het overschot in 2009 met ruim 7 procent nog steeds veel groter dan tien jaar eerder.

Netto-exporteur voedingsmiddelen, chemische producten en aardolieproducten

Al lange tijd is Nederland een grote netto-exporteur van voedings- en genotmiddelen. In 2009 bedroeg het verschil tussen de waarde van geëxporteerde en geïmporteerde voedings- en genotmiddelen 18,5 miljard euro, ofwel ruim 3 procent van het bbp. Ook chemische producten, aardolieproducten, aardgas en landbouw- en visserijproducten werden veel meer geëxporteerd dan geïmporteerd.

Aan de andere kant is Nederland ook al jaren een grote netto-importeur van delfstoffen (uitgezonderd aardgas). In 2009 bedroeg de netto-import van deze delfstoffen, vooral aardolie, bijna 4 procent van het bbp. Ook transportmiddelen worden al lange tijd meer geïmporteerd dan geëxporteerd.
Categorie:
Tag(s):