maandag, 26. juli 2010 - 9:42

Nederlander denkt goed voorbereid te zijn op een noodsituatie

Den Haag

Veertig procent van alle Nederlanders zeggen goed voorbereidt te zijn bij een ramp.

Gezien recente gebeurtenissen als stroomstoringen, storm, wateroverlast en hitte, zijn steeds meer mensen bezig de juiste voorbereidingen te treffen op een eventuele noodsituatie.

Ruim 1.000 Nederlanders werd gevraagd welke voorwerpen zij nodig hebben tijdens een noodsituatie en welke ze daarvan al in huis hebben. Het ministerie van BZK wil met haar campagne Nederlanders stimuleren om zelf een noodpakket samen te stellen dat bestaat uit een aantal basisvoorwerpen (zoals een zaklamp en dekens) maar dat ook rekening houdt met hun persoonlijke behoeftes als medicijngebruik.

Wel blikvoer, geen blikopener

Nederland blijkt aardig op de hoogte van de belangrijkste elementen in een noodpakket. Bij een keuze uit 49 voorwerpen, kwamen in de top tien veel items voor die ook in het basisnoodpakket zitten dat BZK aanbeveelt om samen te stellen.

86% van de Nederlanders zet water in de top tien om drie dagen nood door te komen. Drie liter water per dag, per persoon om precies te zijn. Daarna wordt houdbaar eten het vaakst aangegeven (79%). Opvallend hierbij is dat maar weinig mensen dan ook een blikopener op hun lijstje hebben staan (25%). Deze laatste zit weliswaar niet in een standaard noodpakket, maar wordt wel aanbevolen door het ministerie.

Maar we zijn niet alleen goed op de hoogte, ook de daadwerkelijke voorbereiding is best in orde. Driekwart van de ondervraagden heeft een EHBO-doos in geval van nood en ongeveer de helft kan gebruik maken van een opwindbare radio of radio op batterijen.

Huisvrouwen zijn beter voorbereid dan studenten

Huisvrouwen blijken het best voorbereid te zijn van alle ondervraagde Nederlanders. Zij hebben de meeste benodigde hulpmiddelen in huis om zich te redden tijdens een noodsituatie. Op een tweede plek komen ouderen, vanaf 60 jaar. Zij zorgen ervoor dat ze voldoende medicijnen in huis hebben. Kampeerders komen op een derde plek (37%).

Alleenstaanden kiezen opvallend vaak voor een deken als hulpmiddel (56%) en kampeerders voor een campingkookstel (55%). Studenten zijn het minst bezig met voorbereiden op een noodsituatie. Iets meer dan de helft zegt er wel over na te denken maar niets ondernomen te hebben. Gevraagd waar men tijdens drie dagen noodsituatie echt niet zonder kan, blijft de Nederlander rationeel: eten en drinken worden toch het meest genoemd.
Provincie:
Tag(s):