dinsdag, 15. juni 2010 - 16:22 Update: 08-07-2014 1:04

"Nederlandse criminelen trekken naar België"

Tilburg

Door een toenemende bestuurlijke aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit in Nederland dreigt een deel van de criminele activiteiten zich te verplaatsen naar de buurlanden.

Daar kunnen de activiteiten eenvoudiger worden ontplooid, omdat de autoriteiten minder bestuurlijke bevoegdheden hebben. Dat stellen Tilburgse en Leuvense rechtswetenschappers op grond van gezamenlijk onderzoek.

De afgelopen jaren is in de Euregio Maas-Rijn veel geïnvesteerd in de verbetering van de politiële en justitiële samenwerking om de grensoverschrijdende criminaliteit terug te dringen. Daarnaast werden de mogelijkheden onderzocht om ook bestuurlijke samenwerking tot stand te brengen. Het Ministerie van Binnenlandse zaken gaf rechtswetenschappers van de Universiteit van Tilburg en de Katholieke Universiteit Leuven de opdracht de bestuurlijke bevoegdheden en middelen in Nederland en België in kaart te brengen. Centraal in het onderzoek stond dat het (lokale) bestuur een belangrijke rol moet spelen bij zowel voorkoming als bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit. De bestuurlijke maatregelen zouden de strafrechtelijke aanpak moeten aanvullen. Volgens de onderzoekers zijn de bestuurlijke en de strafrechtelijke aanpak ook afhankelijk van elkaar.

Nederlandse wetgeving effectief

Nederland beschikt over speciale wetgeving waarmee criminaliteit op bestuurlijk wijze kan worden aangepakt, zoals de Wet BIBOB. Overheden kunnen hiermee de achtergrond van een bedrijf of persoon onderzoeken bij een af te geven of afgegeven vergunning of subsidie, of bij het gunnen van een overheidsopdracht. Deze wetgeving lijkt zo effectief dat de criminaliteit de grens over dreigt te gaan. Daar kunnen de activiteiten eenvoudiger worden ontplooid omdat de autoriteiten minder bestuurlijke bevoegdheden hebben.

Maar België heeft wel voldoende mogelijkheden, aldus de onderzoekers: op grond van algemene bevoegdheden kunnen de Belgische autoriteiten eveneens verregaande bestuurlijke maatregelen treffen. Op grond van internationale verdragen en EU-wetgeving zijn er bovendien meer mogelijkheden om samen te werken dan gedacht.

Overigens zou niet alleen de bestuurlijke samenwerking kunnen worden verbeterd, maar ook de uitwisseling van strafrechtelijke en fiscale informatie. Daar zou de criminaliteitsbestrijding in de gehele Europese Unie bij gebaat zijn, stellen de onderzoekers.
Categorie:
Tag(s):