maandag, 28. juni 2010 - 21:20

Negen van tien leerlingen in Drenthe aan de kunsten

Regio

Negen van de tien leerlingen in het primair onderwijs in Drenthe komen regelmatig in aanraking met culturele activiteiten. In het voortgezet onderwijs is dit 65% van de leerlingen. Dit blijkt uit onderzoek van de provincie Drenthe. Het expertisecentrum en de projectorganisatie Kunst & Cultuur Drenthe speelt hierbij volgens onderzoek van de provincie Drenthe een grote rol.

Ruim 61.000 leerlingen in Drenthe maken jaarlijks via school kennis met kunstdisciplines als dans, beeldende kunst, muziek, literatuur en drama. Ze bezoeken professionele voorstellingen, maar gaan ook zelf actief aan de slag in workshops en kunstlessen.
Kunst & Cultuur Drenthe organiseert voor scholen in Drenthe programma’s als Kunstmenu en Cultuurtraject, bestaande uit concerten, voorstellingen en exposities. Leerkrachten waarderen, zowel praktisch als inhoudelijk de bemiddeling en het lesmateriaal van K&C. Zo is het dankzij centrale inkoop van K&C ook voor kleine scholen mogelijk professionele kunstactiviteiten aan hun leerlingen te tonen. Kunst & Cultuur Drenthe traint daarnaast de leerkrachten, zodat zij in staat zijn goede en eigentijdse kunstlessen te geven aan hun leerlingen.

Uit het provinciale onderzoek blijkt verder dat scholen in Drenthe graag de culturele omgeving van een school bij het lesprogramma willen betrekken. Om dat te bereiken stimuleert Kunst & Cultuur Drenthe culturele instellingen, erfgoedinstellingen en individuele kunstenaars in Drenthe om projecten te ontwikkelen en geschikt te maken voor het onderwijs.

Rein Munniksma, gedeputeerde voor cultuur van de provincie Drenthe is blij met de resultaten van het onderzoek. Cultuureducatie en erfgoededucatie bieden kinderen en jongeren de kans hun talenten te ontdekken, versterkt de binding met het heden en het verleden en is een middel tot expressie en een rijker leer- en leefklimaat. Kunst & Cultuur Drenthe speelt daarbij in onze provincie een belangrijke rol.
Provincie:
Tag(s):