donderdag, 7. oktober 2010 - 22:08

Niet naar voedselbank maar naar gemeentehuis Beuningen

Beuningen

De Stichting Voedselbank Wijchen en Omstreken heeft haar werkgebied onlangs uitgebreid met de kernen Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen.

Wethouder Geert Hendriks van de gemeente Beuningen vindt dit jammer: “Inwoners die hulp nodig hebben, kunnen bij de gemeente Beuningen terecht.”

De gemeente Beuningen deelt zelf geen voedsel uit maar zorgt er liever voor dat mensen geld voldoende hebben om zelf eten te kunnen kopen. Om inwoners met een laag inkomen te ondersteunen, heeft de gemeente diverse regelingen in het leven geroepen. Deze regelingen vallen onder het minimabeleid.

Zo kunnen inwoners een beroep doen op de regeling Bijzondere Bijstand voor dure uitgaven als een bril of wasmachine. De regeling Meedoen zorgt ervoor dat gezinsleden lid kunnen worden van een sportclub. Inwoners die door grote schulden weinig te besteden hebben, kunnen door schuldhulpverlening weer orde scheppen in hun financiën. En met de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering hoeft niemand onverzekerd rond te lopen.
Onlangs heeft de gemeente Beuningen nog alle inwoners met een laag inkomen een brief gestuurd om ze te wijzen op de mogelijkheden die de gemeente biedt.

Naast deze regelingen investeert de gemeente Beuningen met name in trajecten om mensen naar betaald werk te leiden. Betaalde arbeid is immers de beste oplossing voor armoede.
Provincie:
Tag(s):