dinsdag, 20. april 2010 - 18:34

Nieuw college in de gemeente Leek

Leek

De PvdA, het CDA en de VVD gaan opnieuw samen het college vormen in de gemeente Leek. De fractievoorzitters van de 3 partijen en de 3 beoogde wethouders hebben op dinsdag 20 april 2010 het Coalitieakkoord 2006-2010 gepresenteerd.

Voor de PvdA en het CDA zijn de huidige twee wethouders, de heren Plandsoen en Bouma, kandidaat. Voor de VVD is mevrouw Haseloop-Amsing de kandidaat-wethouder.

Op basis van de verkiezingsuitslag van 3 maart 2010 hebben de PvdA, het CDA en de VVD de afgelopen weken onderhandeld over het tot stand brengen van een college van burgemeester en wethouders. Grondslag voor dit nieuwe college is het Coalitieakkoord 2010 - 2014 'Keuzes voor de toekomst'. In dit coalitieakkoord geven PvdA, CDA, en VVD de hoofdlijnen voor de komende periode aan.
Provincie:
Tag(s):