dinsdag, 19. januari 2010 - 22:35

Nieuw wegtracé rondom Norgerbrug

Norg

De provincie Drenthe organiseerde dinsdag samen met de gemeente Midden-Drenthe en de gemeente Assen een informatiebijeenkomst over de gebiedsontwikkeling rondom de “Norgerbrug”. Omwonenden, grondeigenaren en andere betrokkenen werden uitgenodigd om een reactie te geven op de plannen voor een nieuw provinciaal wegtracé van Assen richting Norg en Smilde.

Al jaren staat de verkeerssituatie rondom de “Norgerbrug” op de agenda van de provincie Drenthe. De route van de provinciale wegen N371 en N373 (Smilde-Assen en Norg-Assen) door dit buurtschap is verre van ideaal. De gemeente Assen wil in de toekomst de wijk Kloosterveen verder uitbreiden richting de Norgervaart. Ook tussen het buurtschap Norgerbrug en de Sterrenbeeldenbuurt van Kloosterveen komen in de toekomst woningen.

Ondermeer door de groei van Assen zal de verkeersdruk rond de “Norgerbrug” toenemen.
Met bovenstaande opgaven zijn de gemeenten Assen, Midden-Drenthe en de provincie Drenthe op zoek gegaan naar een verbetering van de verkeersafwikkeling. Naast een goede ontsluiting is ook de leefbaarheid van het gebied, waaronder het versterken van de natuur, van groot belang. In de gebiedsontwikkeling rondom de “Norgerbrug” krijgen daarom ook die aspecten nadrukkelijk een plek.

Tijdens de informatiebijeenkomst is gesproken over: een nieuw provinciaal wegtracé van Assen richting Norg en Smilde, met een nieuwe verbinding over de Drentsche Hoofdvaart; de toekomstige aansluitingen van Kloosterveen op dit nieuwe tracé; versterking van de ecologische verbindingszone en over het verbeteren van de leefbaarheid van het buurtschap Norgerbrug.
Provincie:
Tag(s):