zondag, 18. april 2010 - 17:38

Nieuwe boot voor toezicht op natuur in gebruik genomen

Lelystad

Op vrijdag 16 april 2010 hebben de provincies Flevoland en Noord Holland gezamenlijk een nieuwe boot te water gelaten voor het uitoefenen van Natuurtoezicht op het Marker- en IJsselmeer.

Beiden provincies zijn op het Marker- en IJsselmeer bevoegd gezag voor de Natuurbeschermingswet. Bescherming van de natuurwaarden van deze gebieden is van belang, omdat deze gebieden naast natuurgebied ook dienen als recreatiegebied, transportweg, waterbuffer en uitbreidingsgebied voor infrastructurele werken.

Deze verschillende functies kunnen leiden tot tegengestelde belangen en een bedreiging vormen voor de te beschermen natuurwaarden. De bedreigingen doen zich vooral voor op plaatsen waar een spanning bestaat tussen enerzijds de natuurwaarden en anderzijds drukke recreatie.

Met de nieuwe boot kan de bemanning binnen een uur bij de Noord-Hollandse kust zijn om daar handhavend op te treden. De tweemansboot heeft de naam Tadorna gekregen wat Bergeend betekent.

Gedeputeerde Anne Bliek (milieu en handhaving): “Zowel de provincie Flevoland als de provincie Noord-Holland dienen, op grond van de Natuurbeschermingswet, toezicht en handhaving uit te voeren op hun delen van de Grote Zoete Wateren. In het verleden vond hier vanuit beide provincies beperkt toezicht plaats. Door het opzetten en coördineren van een samenwerkingsverband Grote Zoete Wateren wordt aan die rol nu invulling gegeven. Omdat het grootste deel van het water Flevolands grondgebied is, is een coördinerende rol toebedacht aan de provincie Flevoland. Een schone zaak.”

Op basis van een convenant zal de provincie Flevoland, namens de provincie Noord-Holland, ook het toezicht en de handhaving van de Natuurbeschermingswet op het Noord-Hollands deel van de Grote Zoete Wateren gaan uitvoeren. Het Noord-Hollands deel van de Grote Zoete Wateren bestaat uit: Markermeer, IJsselmeer,Gouwzee, Kustzone Muiden, Gooimeer en Eemmeer.

Noord-Holland doet op basis van het convenant een financiële bijdrage. Naast samenwerking tussen Noord-Holland en Flevoland wordt samengewerkt met andere provincies en hulpdiensten, zoals politie, Rijkswaterstaat en AID.
Provincie:
Tag(s):