maandag, 31. mei 2010 - 12:19 Update: 08-07-2014 1:04

Nieuwe cao in zicht voor provincieambtenaren

Amsterdam

Na de gemeenteambtenaren lijkt ook voor de provincieambtenaren een nieuwe cao in zicht.

Abvakabo FNV heeft vandaag, na bijna een jaar van onderhandelen en actievoeren, een onderhandelaarsakkoord gesloten met de werkgevers. In het akkoord staan onder meer afspraken over een loonsverhoging, een opleidingsbudget en werkzekerheidsafspraken.

De nieuwe cao heeft een looptijd van twee jaar, van 1 juni 2009 tot en met 1 juni 2011. De provincieambtenaren krijgen per 1 januari 2010 1,2 procent structurele loonsverhoging. Daar komt op 1 juni 2010 eenmalig 0,5 procent bij ter compensatie voor de periode 1 juli 2009 tot en met 31 december 2009. Op 1 januari 2011 komt daar structureel nog 0,7 procent bij.

Daarnaast krijgen de ambtenaren voor een periode van drie jaar een opleidingsbudget van 1500 euro, komen er bij de provincies 200 werkervaringsplaatsen voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en zijn er afspraken gemaakt over mogelijk reorganisaties. Uitgangspunt bij reorganisaties is dat voorkomen wordt dat ambtenaren gedwongen werkeloos worden. Daarnaast blijft als extra vangnet de bovenwettelijke uitkering, die ambtenaren bij de provincies ontvangen na ontslag, in zijn huidige vorm in tact.

Wanneer de leden van de vakbonden instemmen met het principeakkoord, komt een einde aan een lange actieperiode die op 5 februari begon. Toen legden op het provinciehuis in Middelburg meer dan de helft van de ambtenaren als eerste het werk neer. Ze voerden daarmee actie voor een cao met koopkrachtbehoud en werkzekerheid. In de weken daarna volgden werkonderbrekingen op de andere provinciehuizen.
Categorie:
Tag(s):