zondag, 11. april 2010 - 10:58 Update: 08-07-2014 1:04

Nieuwe regeling voor Groen Beleggen

Den Haag

In de nieuwe regeling voor Groen Beleggen zijn de eisen voor duurzaam bouwen en verbouwen vereenvoudigd. Energiebesparing en het gebruik van duurzame materialen in de bouw worden zo nog meer gestimuleerd. Dit heeft het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer )VROM) zondag laten weten.

De Regeling groenprojecten 2010 is eind vorige maand gepubliceerd. Via deze regeling genieten spaarders en beleggers een belastingvoordeel. Een groene spaarder of belegger investeert in groene projecten die door de overheid zijn goedgekeurd.

Groenverklaring
Het gaat om projecten die variëren van behoud van natuur, bos en landschap tot duurzame energieopwekking, herstructurering van bedrijventerreinen, viskwekerijen of duurzame bouw van kantoren, ziekenhuizen of woningen.

Voor deze projecten heeft de overheid een zogenoemde Groenverklaring afgegeven. Heeft een project deze Groenverklaring gekregen, dan komt het in aanmerking voor een lening tegen een voordelig tarief.

Groenfonds
Wil je groen sparen of beleggen, neem dan contact op met een bank met een Groenfonds. De meeste banken beschikken hier overigens over. Via zo'n fonds komt je geld bij de goedgekeurde projecten terecht.

1995
Met de publicatie van de nieuwe regeling vervalt de Regeling groenprojecten 2005. De mogelijkheid om groen te sparen of te beleggen bestaat sinds 1995. Vanaf dat jaar hebben 235.000 spaarders of beleggers 7 miljard euro in groene projecten geïnvesteerd.

Transportsector
De nieuw regeling van 2010 speelt in op de laatste ontwikkelingen op milieugebied. Zo vallen er nu ook projecten onder die schone technologie in de transportsector stimuleren. Duurzame en energiezuinige binnenvaartschepen bijvoorbeeld.

Uitvoering
Het Agentschap NL voert de regeling uit. Op de site van het Agentschap NL is veel informatie te vinden. Bijvoorbeeld in de vorm van veelgestelde vragen. Groen beleggen is een gezamenlijke regeling van de ministeries van Financiën en VROM in samenwerking met de ministeries van LNV en V&W.
Categorie:
Tag(s):