dinsdag, 6. april 2010 - 20:25

Nieuwe regels uitrijden van mest besmet met de Q-koortsbacterie

Den Haag

Melkgeiten- en melkschapenbedrijven die zijn besmet met de Q-koortsbacterie mogen in elk geval tot 1 juni 2010 geen mest uitrijden. Dat heeft minister Verburg (LNV) in overleg met minister Klink (VWS) besloten.

Het was voor besmette en voor niet-besmette bedrijven al verplicht de mest na het uitmesten van de stal 90 dagen afgedekt op het bedrijf te laten liggen. Door de mest afgedekt te laten liggen, composteert de mest. Bij dit composteren wordt de mest warm. De Q-koortsbacterie sterft af bij hoge temperaturen.

Voor besmette bedrijven is de periode van mestopslag nu verlengd tot 150 dagen. Mest van besmette bedrijven kan dus pas na 1 juni 2010 worden uitgereden. De periode is verlengd omdat nog onderzocht wordt of het composteren van de mest voldoende Q-koortsbacteriën doodt. Als de resultaten van dit onderzoek bekend zijn, wordt bepaald wat er met de mest van besmette bedrijven moet gebeuren.
Provincie:
Tag(s):