woensdag, 3. maart 2010 - 21:17

Nieuwe stap op weg naar baanverlenging Groningen Airport Eelde

Eelde

De ministers van Verkeer en Waterstaat en van VROM hebben woensdag in de Staatscourant bekend gemaakt dat er geen bezwaren meer zijn tegen de verlenging van de landingsbaan op Groningen Airport Eelde. De staatssteunkwestie die de Raad van State in juni 2008 als grond zag om de baanverlenging tegen te houden, is opgelost. Dit betekent voor Groningen Airport Eelde weer een belangrijke vervolgstap in de procedure rondom de baanverlenging.

Groningen Airport Eelde is zeer verheugd dat deze belangrijke vervolgstap in het besluitvormingsproces nu genomen is. De Europese Commissie heeft in november 2009 al laten weten dat er geen bezwaren zijn tegen de overheidsfinanciering van de verlenging van de start- en landingsbaan. Dat onderwerp was bij de Raad van State op 11 juni 2008 aanleiding om de eerdere beslissing van het rijk voor baanverlenging gedeeltelijk te vernietigen.

Ook heeft het Rijk nog onderzoek gedaan naar relevante nieuwe feiten en omstandigheden. Met betrekking tot milieu, natuur en externe veiligheid heeft de Commissie voor de Milieu Effect Rapportage op 22 januari 2010 hierover advies uitgebracht en vastgesteld dat er voldoende informatie ligt om dit besluit te kunnen nemen.

Met dit nieuwe besluit wordt ook een nieuwe geluidszone met de daarbij behorende geluidscontouren vastgesteld. Deze nieuwe contouren werken door in de bestemmingsplannen van Haren en Tynaarlo. Zodra het besluit van het Rijk onherroepelijk is, kunnen de beide gemeenten de formele procedures voor de wijziging van de bestemmingsplannen (noodzakelijk vanwege de baanverlenging en de geluidscontouren) starten.

Ondertussen is Groningen Airport Eelde begonnen met de aanbesteding van de baanverlenging. Begin april 2010 wordt bekend gemaakt welke 3 bedrijven door Groningen Airport Eelde dan zijn geselecteerd om prijsaanbiedingen te doen voor zowel het ontwerp, de bouw en 10 jaar onderhoud van de verlengde start- en landingsbaan en alle bijbehorende projectonderdelen. In oktober van dit jaar moet dit leiden tot de keuze van de partij die de baanverlenging uiteindelijk zal gaan uitvoeren.

De luchthaven kan zich met een start- en landingsbaan van 2500 meter eindelijk ontwikkelen tot een volwaardige toegangspoort tot het netwerk van Europese bestemmingen. Daardoor krijgen de internationale bereikbaarheid, de economische concurrentiepositie en de aantrekkingskracht van Noord-Nederland voor nieuwe bedrijven een extra impuls.
Provincie:
Tag(s):