donderdag, 1. april 2010 - 9:22 Update: 08-07-2014 1:05

Nieuwe wet voor aanpak excessieve bonussen

Den Haag

Minister Hirsch Ballin van Justitie bereidt een wettelijke regeling voor die de raad van commissarissen van een naamloze vennootschap de bevoegdheid geeft bonussen van bestuurders terug te vorderen (“claw back”) of de waarde ervan aan te passen.

Het wetsvoorstel dat de positie van de raad van commissarissen versterkt ten aanzien van de bezoldiging van bestuurders, zal op korte termijn voor advies naar verschillende organisaties worden gestuurd. Dit blijkt uit een brief die de bewindsman vandaag, mede namens minister De Jager van Financiën, naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Hij verwacht dat de maatregel de raad van commissarissen in staat stelt te verzekeren dat de beloning bijdraagt aan het (lange termijn) belang van de onderneming en daarmee aan de samenleving als geheel. Het gaat om een afzonderlijke wettelijke regeling die verduidelijkt dat de raad van commissarissen de waarde van een in het vooruitzicht gestelde bonus kan bijstellen, een uitgekeerde bonus namens de vennootschap kan terugvorderen en in welke gevallen dit kan. Het is een aanvulling op de mogelijkheden die de wet en de Nederlandse corporate governance code 2008 op dit moment bieden om in te grijpen in het bezoldigingsbeleid van een onderneming.
Categorie:
Tag(s):