dinsdag, 23. maart 2010 - 10:13

Nog niet plaatsen, wacht op reactie provincie Tienduizenden ganzen ten dode opgeschreven om economische reden

De Provincie Friesland houdt vast aan het doden van van tienduizenden ganzen. Een voorgesteld alternatief plan voorgedragen door de Partij voor de Dieren is daarbij zonder enig onderzoek van tafel geveegd. Zo laat de Partij in een nieuwsbrief weten.

De grote hoeveelheid ganzen leveren enkel een economisch probleem. Dit omdat niet eten rondom ganzenpoep en het grazen plus de vele uitwerpselen kosten een behoorlijke grasopbrengst.

De PvvD maakt zich boos omdat de beslissing die genomen is op basis van advies van een werkgroep met afgevaardigden uit de landbouw, de jacht, natuurbeheer, Faunafonds en de provincie. Geen enkele dieren- of vogelbeschermer! Ook de Partij voor de Dieren is niet geraadpleegd.

De Partij voor de Dieren onderkent het probleem van de hoeveelheden ganzen voor de landbouw en heeft bij het overleg op 16 maart een vooruitstrevend en betaalbaar plan van gedragsbioloog Diederik van Liere voorgelegd aan de gedeputeerde en de ambtenaar. Het plan zorgt voor minder nakomelingen van de ganzen en geen aantastingen van landbouwgebieden meer. Het plan houdt bovendien geen bloedvergieten in.

Hoewel gedeputeerde Konst toegaf dat het doden van zoveel ganzen op termijn geen enkel soelaas biedt (omdat de meeste diersoorten op massamoord reageren met meer nakomelingen) zei hij aan het eind van het gesprek met de delegatie van de PvdD dat hij ‘het verhaal had aangehoord, maar dat hij vasthield aan het voorgenomen pakket van maatregelen, waaronder het doden van de tienduizend ganzen’.

'Wij zij als Partij voor de Dieren Friesland teleurgesteld over deze rigide houding. Een provincie die zich voorstaat op innovatie zou zich anno 2010 toch diep moeten schamen voor het doden van zoveel dieren - alleen maar om dit jaar de rekening kloppend te maken.' Aldus de PvvD.
Provincie:
Tag(s):