woensdag, 13. januari 2010 - 13:21

'Nog veel ongezond eten in schoolkantines'

Den Haag

Het Voedingscentrum roept ouders op om tijdens de komende open dagen van de middelbare scholen kritisch te kijken naar het aanbod in de schoolkantine. ‘Zij kunnen invloed uitoefenen op de schoolleiding om het aanbod in de kantine gezonder te maken’, stelt het Voedingscentrum woensdag.

‘Ouders kunnen er ook zelf voor zorgen dat hun kind gezond eet op school door hun kind een gezonde en lekkere lunch mee te geven. De Open Dagen bieden ouders de gelegenheid om de schoolleiding kritische vragen te stellen over de producten in de kantine en het gezondheidsbeleid van de school’, zegt het Voedingscentrum. Worden er vooral gezonde of ongezonde producten verkocht? Zijn de gezonde producten duurder dan de ongezonde? Besteedt de school aandacht aan gezond eten?

Onderzoek
Ouders hebben veel invloed op wat hun kind op school eet of drinkt. Leerlingen zeggen minder snel naar snoep of snacks te grijpen als ouders eten meegeven dat lekker is. Dat blijkt uit nieuw onderzoek in opdracht van het Voedingscentrum onder ruim 450 leerlingen van groep 8 van de basisschool, de brugklas en de tweede en derde klas van de middelbare school. Het is dus belangrijk dat ouders zich realiseren dat lekker en gezond prima samen gaan. Het Voedingscentrum heeft voorbeeldbroodjes.

Kantineaanbod verleidt leerlingen
Uit het onderzoek blijkt ook dat leerlingen op de middelbare school meer snoepen en meer frisdrank drinken dan leerlingen op de basisschool. Zij geven aan verleid te worden door het ongezonde aanbod in de kantine. Opvallend is dat veel leerlingen vinden dat er in de kantine alleen gezonde producten verkocht mogen worden.

Brugklassers lijken nog het meest open te staan voor verandering van hun eetgedrag op school. Scholen zouden hierop in kunnen spelen door het aanbod in de kantine aan te passen en in de brugklas meer aandacht te besteden aan gezond eten. Het lespakket ‘Weet wat je eet’ van het Voedingscentrum kan daarbij helpen.

Het onderzoek is uitgevoerd door IPM KidWise onder 458 jongeren in Nederland. 153 leerlingen uit groep 8 van de basisschool en 305 leerlingen uit de eerste 3 klassen van de middelbare school deden mee. Meer tips en een checklist voor ouders zijn te vinden op www.degezondeschoolkantine.nl/ouders
Provincie:
Tag(s):