woensdag, 21. juli 2010 - 10:56

Noodverordening voor Zeeuws strand

Op het Zeeuwse strand bij de Verdronken Zwarte Polder te Nieuwvliet-Bad is met ingang van heden een noodverordening van kracht.

In het gebied voert het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen werkzaamheden uit in het kader van het project Zwakke Schakel West Zeeuws-Vlaanderen traject Herdijkte Zwarte polder.

Het werkgebied is gevaarlijk terrein voor verblijvende inwoners, verblijfs- en dagrecreanten. Er is gebleken dat de springputten voor de kust bloot zijn komen te liggen en materiaal aanspoelt op het strand. Denk hierbij aan scherpe metalen scherven van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Ook moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van niet-ontplofte handmunitie.

De noodverordening is van kracht tot 1 november 2010. Het strandgebied is afgezet en de recreatiebedrijven in de directe omgeving zijn geïnformeerd.
Provincie:
Tag(s):