dinsdag, 7. september 2010 - 21:29

Noordoostpolder blijft licht groeien

Noordoostpolder

Uit prognoses van de bevolkingsgroei blijkt dat de gemeente Noordoostpolder de komende tijd licht blijft groeien. 'Naar verwachting wonen er in 2030 47.000 mensen', meldt de gemeente.

Het aandeel 55+ers neemt toe. Waarschijnlijk zal Emmeloord licht groeien, de dorpen moeten rekening houden met een hele lichte daling.

Uit de prognoses blijkt verder dat in Noordoostpolder, vergeleken met de rest van Nederland, relatief veel kinderen wonen. Mensen die de polder verlaten zijn vooral jongeren van 20 tot 24 jaar, vaak in verband met studie.

Consequenties
De prognoses hebben invloed op allerlei beleidsterreinen. Zo hangt de hoogte van de rijksuitkeringen af van het aantal inwoners. Een minder grote stijging van het aantal inwoners kan ook betekenen dat er minder nieuwbouwwoningen moeten komen. Afgaande op de prognoses zijn tot 2015 170 woningen per jaar nodig, daarna loopt dat verder af naar 50 woningen per jaar.

Verder zou het interessant zijn om te kijken of er HBO-onderwijs aangeboden kan worden in Noordoostpolder, of een programma om jongeren die de polder hebben verlaten te blijven volgen en te enthousiasmeren om na hun studie weer terug te keren in Noordoostpolder.
Provincie:
Tag(s):