donderdag, 25. maart 2010 - 13:59

N/Zlijn: Verwachte kosten en planning blijven overeind

Amsterdam

Het college van B&W heeft de vierde kwartaalrapportage (Q4) 2009 van de
Noord/Zuidlijn vastgesteld. De door het college verwachte kosten blijven met € 3,020 miljard binnen het ‘Veerman-budget’ van 3,1 miljard euro en de verwachte opleverdatum blijft oktober 2017.

In deze Q4 heeft de Dienst Noord/Zuidlijn de aanbevelingen van de commissie Veerman, waaronder de extra ‘500 miljoen euro’, uitgewerkt. Ook is de risicoanalyse van de commissie Veerman tot in detail uitgewerkt.

Het Projectcommissariaat onder voorzitterschap van Cees Veerman heeft de verwerking van de aanbevelingen en de doorrekening van de risico’s goedgekeurd.
Provincie:
Tag(s):