maandag, 8. maart 2010 - 18:12

OM staakt onderzoek naar lek benoeming burgemeester in Heerlen

Heerlen

Het Openbaar Ministerie in Maastricht heeft besloten geen verder strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar het lekken van vertrouwelijke informatie bij de
burgemeestersbenoeming in Heerlen.

Het Openbaar Ministerie heeft vastgesteld dat er op meerdere momenten sprake is geweest van schending van de geheimhouding: bij de vertrouwenscommissie, de beraadslagingen, maar ook bij de stemming in de besloten raadsvergadering van 9 februari 2010. Gelet daarop is het aannemelijk dat er door verschillende personen is gelekt en er waarschijnlijk meerdere verdachten zijn. Op grond van de verkregen informatie over de procedure inzake de burgemeestersbenoeming, komt het Openbaar Ministerie tot de conclusie dat er minimaal 40 personen bij de gemeente Heerlen toegang hebben gehad tot de informatie. Buiten deze groep is er nog een onbekend aantal personen bij de provincie dat toegang kan hebben gehad tot de informatie.

Daargelaten dat verder strafrechtelijk onderzoek een aanzienlijke inzet van opsporingscapaciteit zou vragen, is het onaannemelijk dat wettig en overtuigend bewezen zal kunnen worden welke verdachten de eersten en enigen waren die bepaalde informatie hebben prijsgegeven aan de pers. Journalisten hebben immers recht op bescherming van hun bronnen, zodat zij niet gehouden zijn een verklaring af te leggen. Op grond van bovenstaande argumenten heeft het Openbaar Ministerie in Maastricht besloten geen verder strafrechtelijk onderzoek in te stellen in deze zaak.
Provincie:
Tag(s):