maandag, 28. juni 2010 - 11:27

Onderzoek: aanpak jeugdcriminaliteit is verbeterd

Den Haag

De aanpak van jeugdcriminaliteit in de afgelopen jaren lijkt zijn vruchten af te werpen. Jongeren worden steeds sneller gestraft, er wordt daarbij gerichter ingezet op de risicofactoren bij de jongere die de kans op recidive verhogen.

De veiligheid in justitiële jeugdinrichtingen is sterk verbeterd. Jeugdigen plegen minder vaak zware delicten en de recidive laat na een jarenlange toename nu voor het eerst een lichte daling zien. Dat blijkt uit de Beleidsdoorlichting Jeugdsancties die minister Hirsch Ballin van Justitie aan de Tweede Kamer heeft gezonden. De bewindsman pleit ervoor om de komende tijd extra aandacht te geven aan de effectiviteit van geldboetes en werkstraffen.
Provincie:
Tag(s):