donderdag, 7. oktober 2010 - 18:34

Onderzoek Herculesramp niet heropend

Eindhoven

Op 7 januari 2010 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Onderzoeksraad voor Veiligheid verzocht de behandeling over te nemen van de brief die het bestuur van de Stichting Herculesramp 1996 op 20 november 2009 aan de Minister President heeft gericht.

In de brief van de Stichting werd uitdrukkelijk gevraagd om heropening van het onderzoek naar de ramp met de Hercules op basis van nieuwe feiten en argumenten in het boek van de heer Matheeuwsen, Vergeten ramp.

Naar aanleiding van het verzoek van de minister heeft de Raad het boek zorgvuldig bestudeerd en de heer Matheeuwsen uitgenodigd om zijn bevindingen met betrekking tot zijn boek te komen toelichten. De Raad was onder de indruk van het boek van de heer Matheeuwsen over de Herculesramp. De uitgebreide analyse in het boek toont duidelijk de kwalijke gevolgen van de vele na en naast elkaar uitgevoerde onderzoeken naar het ongeval aan.

Toch is de Raad tot de conclusie gekomen dat noch het boek van de heer Matheeuwsen met de toelichting en briefwisseling erna, noch de nadere oriëntatie van de Raad nieuwe feiten hebben opgeleverd die een heropening van het onderzoek rechtvaardigen. Het ontbreken van flight data gegevens maken het onmogelijk bestaande twijfels weg te nemen. De Raad acht het niet verantwoord op grond van veronderstellingen (nieuwe) conclusies te trekken.
Provincie:
Tag(s):