zondag, 15. augustus 2010 - 12:31

Onderzoek na vondst asbestverdacht materiaal in Enschede

Enschede

Na een melding van mogelijke aanwezigheid van asbest in de grond van een deel van de Houwbeekweg in Enschede-Zuid, wordt in opdracht van de gemeente een onderzoek uitgevoerd. ‘De weg is afgezet’, meldt de gemeente.

Er worden proefgaten gegraven voor bodemonderzoek en de weg wordt visueel geïnspecteerd door een erkend bureau (Tebodin). Binnen vijf werkdagen zijn de resultaten van dit onderzoek binnen.

De weg is ter plaatste kort geleden verhard met puin in het kader van de ontwikkeling van het plan ‘Het Brunink’. Medewerkers van de milieupolitie hebben bij inspecties van de weg enkele kleine brokken materiaal gevonden waarvan de verwachting is dat het asbesthoudend materiaal is.

Omdat het beperkte volumes betreft over een traject van 300 meter is een direct gevaar voor de volksgezondheid niet te verwachten. Om zekerheid te krijgen over of de concentraties inderdaad beneden de toegestane grenswaardes blijven en om tijdig de juiste vervolgacties te kunnen nemen als dat nodig is, wordt het onderzoek nu uitgevoerd.

De weg is afgesloten voor verkeer. Omwonenden zijn per brief geïnformeerd.
Provincie:
Tag(s):