vrijdag, 25. juni 2010 - 17:14

Onderzoek naar asbest in Overijssel

Goor

In de omgeving van Goor en Harderwijk worden de locaties onderzocht die in het kader van de Saneringsregeling asbestwegen derde fase in de periode van 15 mei t/m 1 juli 2006 zijn gemeld. Dit heeft de provincie Overijssel laten weten.

Vanaf juli 2010 vindt onderzoek plaats op de locaties die zijn ingedeeld in de categorie "onderzoeklocaties". De onderzoeklocaties zijn één van de twee categorieën die worden aangepakt in de Saneringsregeling derde fase.

Pas nadat alle onderzoeken zijn uitgevoerd, start waar nodig de sanering van deze onderzoekslocaties. De andere categorie is de "one-stop" locaties. Bij de one-stop locaties wordt per locatie onderzocht en indien nodig, direct aansluitend gesaneerd. Bij de one-stop locaties is het aannemelijker dat de asbestnorm overschreden wordt. Het gaat in beide gevallen over wegen, erven en bodemlocaties (veelal tuinen).

Onderzoekslocaties
Het onderzoek spitst zich toe op mogelijk verontreinigde erven, paden, wegen en tuinen in de regio's Goor en Harderwijk. In totaal worden bij de "onderzoekslocaties" zo'n 700 locaties onder de loep genomen. Het onderzoek duurt naar verwachting een jaar. Vervolgens gaat de sanering van de locaties die voor sanering in aanmerking komen van start.

Asbestafval
Het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodemlocaties is noodzakelijk omdat in het verleden de asbestfabrieken Eternit in Goor en Asbestona in Harderwijk asbestafval als verhardingsmateriaal gratis ter beschikking stelden aan medewerkers, particulieren en andere grondeigenaren. Het asbestafval vormt een gevaar voor de gezondheid van de bewoners.

In de omgeving van Goor en Harderwijk worden bij de "one-stop locaties" ongeveer 1700 asbesthoudende wegen, paden en erfverhardingen gesaneerd. Met deze one-stop locaties is al een start gemaakt. De one-stop locaties zijn over het algemeen beter bereikbaar voor groter materieel.

Het onderzoeken en eventueel saneren van de onderzoek- en one-stop locaties gebeurt in het kader van de zogenoemde Saneringsregeling asbestwegen derde fase.

In opdracht van de provincies Overijssel en Gelderland worden bij de onderzoekslocaties tegelijk ook aangrenzende bodemlocaties onderzocht.
Provincie:
Tag(s):