donderdag, 26. augustus 2010 - 10:41

Onderzoek naar mogelijke onbevoegdheid politieambtenaar

Almelo

Het Openbaar Ministerie is door de regiopolitie Twente op de hoogte gebracht van het buiten functie stellen van een 59-jarige inspecteur van het korps, vanwege het vermoeden dat de man geruime tijd onbevoegd - namelijk zonder de vereiste certificering - is opgetreden als hulpofficier van justitie.

Vanwege de verdenking van valsheid in geschrifte zal er een strafrechtelijk onderzoek naar het handelen van de inspecteur plaats vinden. Dit onderzoek wordt verricht onder verantwoordelijkheid van de hoofdofficier van justitie van het regioparket Zwolle-Almelo.

Op dit moment is het Openbaar Ministerie in Almelo bezig met behulp van door de politie aangeleverde gegevens te inventariseren in welke zaken de betrokken inspecteur als hulpofficier van justitie ambtshandelingen heeft verricht. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het in verzekering stellen van verdachten.

Indien blijkt dat er ambtshandelingen onbevoegd zijn uitgevoerd, kan dit juridische consequenties hebben voor concrete strafzaken die hebben gelopen of op dit moment nog lopen. Bij de inventarisatie zal prioriteit gegeven worden aan zaken die nog aan de rechter voorgelegd moeten worden of op dit moment onder de rechter zijn. In die zaken zal het Openbaar Ministerie de rechtbank van de onbevoegdheid op de hoogte stellen, zodat de rechtbank dit mee kan wegen in haar beslissing.
Provincie:
Tag(s):