vrijdag, 15. januari 2010 - 16:39

Onderzoek naar productie mediterrane groeten en fruit in Noordoostpolder

Lelystad

De Nederlandse en West-Europese samenleving kent een groot aantal inwoners uit mediterrane streken. Deze mensen eten veelal nog traditioneel voedsel afkomstig uit landen als Turkije, Marokko en Algerije. Groenten en fruit worden over grote afstanden getransporteerd en ondergaan veel kwaliteitsverlies tijdens het transport. De Provincie Flevoland draagt maximaal 11.000 euro bij aan een onderzoek om te bezien of de glastuinbouwsector in de Noordoostpolder ook deze ‘etnic foods’ zou kunnen produceren en exporteren. Het onderzoek wordt door onderzoeksbureau Candour & Partners in samenwerking met Syntens uitgevoerd.

Het onderzoeksbureau gaat onderzoeken of het mogelijk is om producten te kweken die voldoen aan de eisen van deze van oorsprong mediterrane doelgroep. Cruciaal hierbij is het om de specifieke smaak van deze producten zoveel mogelijk te benaderen. Hiervoor is inzicht nodig op het gebied van rassoorten, grond, afzet, teeltsystemen en veredeling. Met alle partijen in de keten, van zaad tot afzet, wordt bekeken welke randvoorwaarden gelden en onder welke voorwaarden de verschillende partners mogelijkheden zien om met deze vorm van voedselproductie aan de slag te gaan.

Gedeputeerde Landbouw en Visserij, Andries Greiner: “Flevoland gaat voor robuuste en toonaangevende agrarische productiegebieden die kwalitatief hoogstaande producten op duurzame wijze telen. Een landbouw die innovatief en concurrerend is. Dit initiatief om onderzoek te doen naar deze etnic Foods markt is hier een prachtig voorbeeld van en dat ondersteunen wij als provincie dan ook van harte.”

De eerste resultaten van het onderzoek worden voorjaar 2010 verwacht.
Provincie:
Tag(s):