donderdag, 28. januari 2010 - 18:39

Onderzoek naar verkeersgedrag scholieren

Aalten

De gemeente Aalten heeft op maandag 18 januari samen met Christelijk College Schaersvoorde en een afgevaardigde uit de buurt gekeken naar het verkeersgedrag van scholieren en weggebruikers rondom de Slingelaan.

Dit alles na opmerkingen door buurtbewoners. Ouders die met hun kinderen richting de Triangel Laag fietsen hebben soms moeite door de drukte rondom het Christelijk College Schaersvoorde heen te komen.

Op maandag 18 januari is rond 08.00 uur, ter plekke, gekeken naar het gedrag van de fietsende scholieren. De scholieren gedragen zich hier over het algemeen gedisciplineerd. Ze fietsen met z’n tweeën naast elkaar, maken gebruik van het zebrapad etc. Een enkeling houdt zich niet aan de regels. Zij vormen dan ook het grootste gevaar rondom de school.

Naar aanleiding van het onderzoek past de gemeente Aalten de inrit van de school aan. Door middel van markeringen op de weg wordt de scholieren duidelijk gemaakt dat ze voorrang moeten verlenen aan al het verkeer op de Slingelaan.

De aanpassing is vooruitlopend op het eventueel aanleggen van extra parkeerplaatsen en alternatieve mogelijkheden voor het geleiden van verkeersstromen. De politie controleert of de regels worden nageleefd. De gemeente Aalten doet nader onderzoek naar de mogelijkheden rondom de school. Het Christelijke College Schaersvoorde legt de komende tijd extra nadruk op het naleven van de regels door de scholieren en personeel.
Provincie:
Tag(s):