maandag, 21. juni 2010 - 15:07

Onderzoek vuurwerkramp eind augustus afgerond

Almelo

Het verkennende feitenonderzoek naar de getuigenverklaringen over de vuurwerkramp zal nog enige weken in beslag nemen. ‘Naar verwachting zal het team eind augustus het onderzoek af kunnen ronden’, meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Emotie
‘Vastgesteld kan worden dat de vuurwerkramp tot op heden veel emoties oproept bij mensen. Dit blijkt ook uit het feit dat 45 mensen zich gemeld hebben met informatie over de ramp. De emotionele verbondenheid met de ramp uit zich ook tijdens de verhoren van de verschillende getuigen’, meldt het OM.

Tijdrovend
Gaandeweg het onderzoek is gebleken dat het horen van de getuigen een tijdrovend project is. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat de verhoren zeer gedetailleerd en zorgvuldig worden afgenomen en verwerkt.

De verklaringen moeten vergeleken worden met informatie uit het oude dossier. Daarnaast moet er, gelet op het tijdsverloop, 10 jaar na dato, gekeken worden in hoeverre getuigen beïnvloed zijn door bijvoorbeeld media of mensen uit hun omgeving. Daartoe worden deskundigen ingeschakeld.
Provincie:
Tag(s):