vrijdag, 12. februari 2010 - 10:33

'Oneerlijke concurrentie door Winkeltijdenwet'

Woerden

Het Vakcentrum, de brancheorganisatie voor zelfstandige ondernemers in de foodsector, constateert een toenemend gevoel van rechtsongelijkheid bij ondernemers door de Winkeltijdenwet.

In een brief aan minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken en de leden van de Vaste Kamercommissies Economische Zaken van de Eerste en Tweede Kamer vraagt het Vakcentrum om duidelijkheid en rechtsgelijkheid voor de ondernemers.

De wijziging van de Winkeltijdenwet heeft in de Eerste en Tweede Kamer, maar ook bij zeer veel ondernemers tot discussie geleid. Eén element dat onvoldoende meegenomen wordt in de discussie over de winkeltijdenwet, ‘de avondwinkel’, raakt een toenemend aantal ondernemers. Het Vakcentrum wordt ‘overvallen’ door een forse stijging van het aantal vragen van ondernemers over de avondwinkel. De praktijk laat zien, dat volstrekte willekeur bepalend is voor welke supermarkt open is of dicht moet blijven. Dit leidt tot vervalsing van de concurrentie. Supermarktondernemers kunnen niet op basis van gelijke voorwaarden met elkaar concurreren.

Er is volgens het Vakcentrum maar één oplossing. Dat is, dat per gemeente in overleg met alle betrokken winkeliers een individueel besluit genomen moet worden over het al dan niet openstellen van winkels op zondag in de gehele gemeente en de avondwinkel integraal bij deze discussie te betrekken.
Provincie:
Tag(s):