woensdag, 9. juni 2010 - 20:26

Ontslag voor gehele kabinet in aantocht

Den Haag

Minister-president Balkenende heeft, zoals gebruikelijk, zojuist aan Hare Majesteit de Koningin in verband met de verkiezingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal het ontslag van alle ministers en staatssecretarissen aangeboden.

De Koningin heeft de ontslagaanvraag in overweging genomen en de ministers en staatssecretarissen verzocht al datgene te blijven verrichten wat zij in het belang van het Koninkrijk noodzakelijk achten.
Provincie:
Tag(s):