woensdag, 7. juli 2010 - 17:41

Onttrekkingsverbod oppervlaktewater voor het beregenen van gewassen

Met ingang van 8 juli tot nadere aankondiging staan de Zeeuwse waterschappen het onttrekken van oppervlaktewater voor het beregenen van gewassen niet toe op de meeste plaatsen in Zeeland.

Dit komt door de aanhoudende droogte van de afgelopen weken.

Door de droogte daalt het peil in de waterlopen binnen het beheersgebied van de Zeeuwse waterschappen. Ook voor de komende periode houdt de droogte aan. De da-ling van de peilen in de sloten en waterlopen en de daarmee samenhangende daling van de grondwaterstand, moet worden vertraagd. Daarom hebben de dagelijks besturen van de Zeeuwse waterschappen besloten om met ingang van 8 juli 2010, tot nadere aankondiging, geen onttrekkingen uit oppervlaktewater voor het beregenen van gewas-sen voor de groei meer toe te staan.

De volgende gebieden met wateraanvoer zijn uitgezonderd:
De Reigersbergsche Polder, de Eerste Bathpolder, het gebied ten oosten van het Schelde-Rijnkanaal, Tholen en Sint Philipsland.

De volgende gebieden zijn (vooralsnog) uitgezonderd:
Afwateringsgebied Westelijke Rijkswaterleiding, de Otheense kreek en in afwaterings-gebied Campen: de Stoppeldijkpolder, Ser Pauluspolder, Oost-Vogelschorpolder, Hoofd- en Molenpolder, Stoofpolder en de Dullaertpolder.
Provincie:
Tag(s):