dinsdag, 25. mei 2010 - 15:49

Ontwikkelingen DNA-onderzoek Bende van Venlo

Den Bosch

In de zaak van de Bende van Venlo heeft het openbaar ministerie het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) verzocht te inventariseren of DNA-onderzoek mogelijk is op het nog aanwezige sporenmateriaal in de zaak die ziet op de moord op het echtpaar Van Rijn in 1994.

Het sporenmateriaal bestaat uit haren, vezels en een metalen deeltje. De conclusie van de inventarisatie is dat DNA-onderzoek op de beschikbare haren en vezels niet mogelijk is. Het metalen deeltje blijkt aangetast te zijn, waardoor DNA-onderzoek op dit deeltje naar alle waarschijnlijkheid niets oplevert, aldus het OM.

Buiten het feit dat DNA-onderzoek op al het materiaal waarschijnlijk geen resultaat zal opleveren, bestaat er voor het OM nu wettelijk gezien geen verdere mogelijkheid tot nader onderzoek van de sporen. Indien gewenst stelt het OM de veroordeelden wel in de gelegenheid voor eigen rekening onderzoek uit te laten voeren door een gecertificeerd onderzoeksinstituut. Het OM zal in dat geval het sporenmateriaal beschikbaar stellen.

DNA-onderzoek kan volgens de wet slechts plaatsvinden in een lopend strafrechtelijk onderzoek of na een herziening door de Hoge Raad.

Mocht de verdediging afzien van nader onderzoek, dan is deze kwestie hiermee afgedaan.
Provincie:
Tag(s):