donderdag, 4. februari 2010 - 10:26

Onvoldoende strooizout voor alle secundaire wegen in Zeeland

De bodem van de zoutvoorraad van Zeeland is in zicht. Daarom treffen de Zeeuwse wegbeheerders samen met het waterschap vanaf donderdag 4 februari maatregelen.

Vóór de ochtendspits van donderdag 4 februari wordt nog volgens het normale patroon gestrooid. Daarna is de voorraad niet meer toereikend om nog op alle wegen te strooien. Gevolg is dat vanaf 4 februari 12.00 uur op sommige wegen niet meer wordt gestrooid.

Uitgangspunt is dat de belangrijkste wegen en calamiteitenroutes gestrooid worden en ook hoofdbusroutes in de provincie toegankelijk blijven voor het openbaar vervoer. Fietspaden en parallelwegen worden niet meer gestrooid. De weggebruiker wordt geadviseerd om zich goed te
informeren over de actuele verkeerssituatie voordat hij of zij de weg opgaat.

Regionale ziekenhuizen zijn goed bereikbaar. Er kunnen wel plaatselijke ongemakken ontstaan door gladde wegen.

De weggebruiker wordt geadviseerd om zich goed te informeren over de actuele verkeersituatie. Weggebruikers kunnen zien op welke wegen in de provincie gestrooid wordt op de website van de provincie Zeeland: www.zeeland.nl. De kaart wordt wanneer nodig geactualiseerd.

Door het langdurige winterweer is er nu al veel meer strooizout gebruikt dan normaal in een winter wordt gebruikt. Ook in de rest van Europa is er veel hinder door het winterweer. Daardoor is de internationale vraag naar strooizout hoog en zijn de leveranties beperkt.

Het tekort aan strooizout is een probleem waar bijna elke wegbeheerder (Rijk, provincie en gemeente) in Nederland mee te maken heeft. Daarom is er een landelijk zoutloket ingesteld en voor de provincie Zeeland een regionaal zoutloket. Al het extra strooizout wordt verdeeld via dit regionale
zoutloket zodat het beschikbare zout optimaal wordt ingezet. De prioriteit ligt bij de belangrijkste doorgaande wegen en bij het beschikbaar houden van de calamiteitenroutes.

Om de tekorten te beperken namen andere provincies in Nederland al diverse maatregelen zoals het mengen van zanddoor het wegenzout, minder strooien per keer en beperken van de wegen waarop gestrooid wordt.
Provincie:
Tag(s):