maandag, 21. juni 2010 - 9:58

Ook bij de TT blijft de BOB fris

Assen

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat begint halverwege juni een nieuwe campagne die Bob helpt om zich aan de BOB-afspraak te houden: ‘Bob blijft Bob tot hij weer thuis is’. Politie Drenthe gaat in samenwerking met Provincie Drenthe en Veilig Verkeer Nederland ook de Drentse bestuurders attent maken op het maken van de BOB-afspraak.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat bijna iedereen wel weet wie BOB is: hij drinkt niet en brengt zijn vrienden veilig thuis. Ook het maken van de BOB-afspraak is geen probleem. De norm om niet met alcohol op te gaan rijden staat ook niet ter discussie. Desondanks blijkt het voor sommige BOB’s wel lastig te zijn om zich de hele middag of avond aan de BOB-afspraak te houden en de verleidingen van alcohol te weerstaan.

Tijdens de campagneperiode wordt er extra gecontroleerd op het gebruik van alcohol in het verkeer, met name tijdens de TT. De TT is bij uitstek een evenement waar veel bestuurders bij elkaar komen. Daarnaast is het een evenement waarbij ook veel alcohol wordt genuttigd. Samen met de Provincie Drenthe en Veilig Verkeer Nederland worden de TT bezoekers geattendeerd op het maken van de BOB-afspraak en de gevaren van restalcohol. Feesten tijdens de TT is oké, maar zorg dat u altijd op een veilige en verantwoorde manier thuis komt. Tijdens de nacht van Assen en de TT-nacht is de TT BOB in veel cafés in Assen terug te vinden op de bar in de vorm van bierviltjes. Daarnaast gaan in er in het TT weekend promoteams van Veilig Verkeer Nederland langs de campings om de gasten te attenderen op de BOB-afspraak en te informeren over de gevaren van restalcohol. Daarnaast zal er tijdens en na de TT politiecontroles worden gehouden om de bestuurders te controleren op het gebruik van alcohol.

Iedereen, die een voet buiten de deur zet, is een verkeersdeelnemer. En u wilt zich graag veilig voelen in het verkeer. Daarom is verkeershandhaving een belangrijk onderdeel van het werk van de politie. Wij willen met verkeershandhaving het aantal verkeersdoden en –gewonden terugdringen en daarmee de verkeersveiligheid vergroten.
Provincie:
Tag(s):