dinsdag, 6. juli 2010 - 19:37

Ook provincie Groningen krijgt fietsknooppuntroutes

De provincie Groningen gaat een provinciedekkend recreatief fietsknooppuntennetwerk aanleggen. Gedeputeerde Staten hebben opdracht verleend aan de combinatie Grontmij/Folkersma voor de realisatie ervan.

Een fietsknooppuntennetwerk is een netwerk van verschillende fietsroutes die via knooppunten (meestal kruisingen van wegen/fietspaden) met elkaar verbonden zijn. In de rest van Nederland is ook een vergelijkbaar netwerk aangelegd.

Het routenetwerk in Groningen sluit straks aan op dat van Fryslân, Drenthe en het Duitse grensgebied. Bij de uitvoering van het project werkt de provincie nauw samen met de Groninger gemeenten, die het plan ook meefinancieren. Voor de realisatie van het totale plan is een budget beschikbaar van 1,7 miljoen euro.
Provincie:
Tag(s):