woensdag, 13. januari 2010 - 17:59

Oost Gelre inventariseert illegaal grondgebruik

Oost Gelre

De gemeente Oost Gelre is bezig illegaal grondgebruik door particulieren in kaart te brengen. Daarna wordt in goed overleg met de gebruiker bekeken of het gebruik gelegaliseerd kan worden.

Binnenkort worden de eerste gebruikers schriftelijk op de hoogte gesteld van het illegale gebruik van gemeentegrond.

Bij illegaal grondgebruik gaat het vaak om stukjes openbaar groen die bij een tuin zijn getrokken. Dit wordt ook wel snippergroen genoemd. In een enkel geval zou het zelfs kunnen dat de nieuwe eigenaar van een woning zich er niet eens van bewust is. Om die reden wil de gemeente vooral in goed overleg met de gebruiker een einde maken aan het illegaal gebruik van de grond.

In sommige gevallen is verkoop of verhuur door de gemeente aan de gebruiker heel goed mogelijk. Enige tijd geleden zijn zelfs de prijzen van het snippergroen verlaagd.

Maar het kan ook zijn dat onder een stukje grond leidingen lopen. Of dat het is bestemd om in een toekomstig plan deel uit te maken van een weg of wandelpad. In dat geval wordt in overleg met de gebruiker bekeken wat de mogelijkheden zijn. En als het echt niet kan moet de gebruiker de grond teruggeven aan de gemeente.

De werkwijze moet er toe leiden dat er meer duidelijkheid is voor inwoners die een stukje gemeentelijke grond in gebruik willen nemen. Iedereen heeft gelijke rechten, maar ook gelijke plichten en dat is wel zo eerlijk. Aan de hand van luchtfoto’s en het kadaster inventariseert de gemeente het illegale grondgebruik. Dit is inmiddels in Zwolle, Lievelde en Zieuwent gedaan, de andere kerkdorpen en Lichtenvoorde en Groenlo zijn nu aan de beurt. Illegale gebruikers ontvangen binnenkort een brief met uitleg.

In de brief wordt duidelijk uitgelegd wat de bedoeling is en hoe mensen hier op kunnen reageren. Op de website van de gemeente staan de twee notities Beleidsnota illegaal grondgebruik en de nota Snippergroen 2009 onder het kopje Bestuur en Organisatie / Beleidsnota’s en -regels.
Provincie:
Tag(s):