maandag, 29. maart 2010 - 21:20

Op 80 van de 81 stembureaus in Emmen zijn fouten gemaakt

Emmen

Uit de controletelling van de stemmen in de gemeente Emmen blijkt op de meeste stembureaus sprake te zijn geweest van niet voldoende zorgvuldigheid. Ook zijn er bij de invoering in het systeem door de gemeente enkele fouten gemaakt.

Niet is gebleken dat er opzettelijk fouten zijn gemaakt of bedrieglijke handelingen zijn verricht. De enkele vaststelling van fouten of slordigheden bij het tellen levert geen strafbaar feit op. Op basis hiervan is door de Hoofdofficier van justitie aangegeven dat er voor hem geen aanleiding is om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen.

Op 80 van de 81 stembureaus blijken er fouten te zijn gemaakt. De fouten komen voor bij alle partijlijsten. Het betreft een foutpercentage van 1,6 %.

De burgemeester bekijkt welke maatregelen nodig zijn om in de toekomst zorgvuldiger te kunnen werken.

De meest voorkomende fout is het bij de verkeerde kandidaat schrijven van voorkeursstemmen. Het betreft dan vaak een kandidaat die een regel hoger of lager stond. Daarnaast zijn soms voorkeursstemmen bij de verkeerde kandidaat terecht gekomen, omdat er mensen met dezelfde naam op een lijst voorkwamen. De fouten komen voor bij alle partijlijsten. Overigens zijn de fouten niet van een dergelijke omvang dat de samenstelling van de raad er door beïnvloed zou zijn.

Als oorzaken voor de onzorgvuldigheden ziet burgemeester Bijl het volgende:

- de lange werkdag van de stembureauleden;

- de lay-out van het landelijke model van de turflijsten;

- onvoldoende zorgvuldigheid bij stembureaus;

- het landelijke geautomatiseerde invoersysteem bevat geen
invoercontrole tussen de turflijst en procesverbaal.

Burgemeester Bijl wil met een aantal stembureauleden een gesprek voeren om te zien op welke wijze fouten in de toekomst voorkomen kunnen worden. Ook zal de burgemeester de minister van Binnenlandse Zaken van zijn bevindingen op de hoogte stellen, zodat in de toekomst hiermee rekening kan worden gehouden. Daarnaast zal hij op basis van de analyse bezien welke aanvullende maatregelen nodig zijn om bij komende verkiezingen dergelijke onzorgvuldigheden te vermijden.
Provincie:
Tag(s):