donderdag, 25. februari 2010 - 20:53

Oprichting Expat Center Brabant

Eindhoven

Op 25 februari opent het Expat Center Brabant haar deuren. Hoogopgeleide buitenlanders die in Noord-Brabant willen komen werken wacht een warm en efficiënt welkom: zij kunnen bij het Expat Center Brabant terecht voor informatie over hun nieuwe leefomgeving en zij kunnen in één of maximaal twee bezoeken alle formele vestigingsprocedures afwikkelen bij één loket, het
Expat Center Brabant.

Kennis en innovatie zijn sleutelwoorden voor het Brabantse bedrijfsleven dat hiervoor continu op zoek is naar hooggekwalificeerd personeel, ook vanuit het buitenland. Zo zijn onder andere in de high tech industrie in Brabant veel hoogopgeleide buitenlanders werkzaam die waardevolle kennis inbrengen.
Om de drempels voor hoogopgeleide buitenlanders te verlagen hebben de vijf grote steden in Noord-Brabant samen met de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), de N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Brainport Development, de Ideale Connectie en de provincie Noord-Brabant de
handen ineen geslagen om een Expat Center Brabant te realiseren.
Provincie:
Tag(s):