dinsdag, 12. januari 2010 - 9:26

OPTA legt KPN half miljoen boete op

Den Haag

Het college van OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, heeft KPN een boete van 523.264 euro opgelegd voor het selectief verstrekken van extra kortingen op internationaal bellen aan zakelijke klanten van 2006 tot begin 2008.

Het gaat om de kortingsregeling Actiekorting Internationaal (AI), die aan bepaalde klanten in combinatie met de kortingsregeling Belzakelijk, Belzakelijk Company of Worldline XL werd aangeboden. Deze regelingen zijn, in tegenstelling tot Actiekorting Internationaal, wél door KPN aangemeld bij OPTA. Klanten werden selectief voor deze extra korting benaderd in kader van de actie "Terug naar KPN". Op deze wijze heeft KPN 46 afnemers terug weten te winnen van concurrenten. Omdat sprake is van een herhaalde overtreding (recidive), heeft dit conform OPTA's boetebeleid tot een hogere boete geleid.

KPN is het niet eens met de zienswijze van Opta en zal dit besluit aanvechten en bezwaar indienen bij de toezichthouder.
Categorie:
Tag(s):