donderdag, 14. januari 2010 - 13:23

Ouders allochtone meisjes moeten dochters meer laten sporten

Utrecht

Gemeentelijke instellingen moeten ouders van allochtone meisjes oproepen hun dochters meer te laten sporten. Dit om overgewicht bij deze groep tegen te gaan. Dat is namens minister André Rouvoet vanochtend tijdens het Congres Overgewicht in Utrecht uitgesproken.

De minister voor Jeugd en Gezin concludeert dat ernstig overgewicht een probleem is van 75.000 Nederlandse kinderen. Zo’n 360.000 jongeren zijn te dik. Dat is 14% van de jongens en 17% van de meisjes. Vooral jongeren uit gezinnen met een lage sociaaleconomische status en jongeren van allochtone afkomst.

‘Ik zie veel allochtone jongens sporten. Je ziet ook bij de grote voetbalclubs dat zij goed vertegenwoordigd zijn. Maar hoe zit het met de allochtone meiden? Waar sporten zij? Mogen zij wel sporten? Een goede vraag die menig ouder zichzelf zou moeten stellen’, aldus Rouvoet die wees op de gevolgen van (ernstig) overgewicht: suikerziekte, hart- en vaatziekten en gewrichtsklachten, gepest worden en depressieve klachten.
Provincie:
Tag(s):