vrijdag, 25. juni 2010 - 22:09

Ouders over het algemeen tevreden over leerlingenvervoer

Gieten

De gemeente Aa en Hunze heeft onlangs een enquête gehouden over het leerlingenvervoer. Aan alle ouders waarvan hun kind met het aangepast vervoer -verzorgd door het vervoersbedrijf VMNN- naar school gaat, is gevraagd mee te werken aan deze enquête. Het doel is om erachter te komen hoe de ervaringen zijn met het leerlingenvervoer en de kwaliteit te bewaken en te verbeteren.

Er zijn 91 enquêteformulieren verstuurd. Hiervan zijn 58 ingevuld retour ontvangen. Dit is 64%. Hieruit blijkt dat de ouders over het algemeen tevreden zijn over het vervoer. Het gemiddelde cijfer wat zij gaven was een 7,6.

De gemeente vindt het belangrijk om aandacht te besteden aan de individuele punten die de ouders hebben aangedragen. Daarom is de uitslag van de enquête met de vervoerder besproken en zijn er afspraken gemaakt over welke zaken verbeterd kunnen worden. Zo bleek bijvoorbeeld dat ouders een vaste chauffeur op de route belangrijk vinden. Enkele individuele problemen zijn direct met de vervoerder besproken. Voor zover mogelijk zijn deze problemen naar tevredenheid opgelost. De enquête is in de winterperiode gehouden. Dit leverde veel vragen op over het gebruik van winterbanden. Winterbanden is geen wettelijke eis. De gemeente kan dit niet bij de vervoerder afdwingen.

Volgend schooljaar wordt er opnieuw een enquête gehouden. Hierbij zal wel worden gevraagd om alleen een beoordeling te geven over het lopende schooljaar. Uit sommige antwoorden blijkt dat vaak oud zeer uit voorgaande jaren wordt meegenomen. De enquête stelt de ouders in de gelegenheid om opnieuw hun bevindingen door te geven. Daarnaast biedt het de gemeente de mogelijkheid om te kijken op welk niveau het leerlingenvervoer zich dan bevindt.
Provincie:
Tag(s):