dinsdag, 28. september 2010 - 11:33

OV loket ook komende twee jaar meldpunt voor reizigers

Den Haag

Het OV loket blijft ook de komende twee jaar het vaste meldpunt voor ov-reizigers die vragen hebben over hun rechten en plichten of niet weten waar ze met hun klacht over het openbaar vervoer naartoe moeten.

Op basis van de evaluatie over het functioneren van het OV loket heeft minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat besloten opnieuw een subsidie te verlengen aan reizigersorganisatie ROVER, oprichter en beheerder van het meldpunt. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Uit de evaluatie blijkt dat het OV loket goed functioneert. Het OV loket is in september 2008 van start gegaan met als doel een laagdrempelig meldpunt te zijn voor de reiziger voor informatie over zijn rechten en plichten, over de mogelijkheden van het indienen van klachten en de afhandeling daarvan. Tevens moest het OV loket dienen als een verzamel- en informatiepunt over ingediende klachten en de verwerking daarvan ten behoeve van trendanalyses. Deze taken voert het loket steeds beter uit en de reizigers weten het loket steeds beter te vinden.
Provincie:
Tag(s):