donderdag, 7. januari 2010 - 11:57

Overheden kampen met tekort aan zoutvoorraden

Den Haag

Nu verschillende overheden kampen met een tekort aan zoutvoorraad moeten wegbeheerders, volgens verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN), prioriteiten stellen bij het strooibeleid.

EVO en TLN roepen overheden daarom op het schaarse strooizout te gebruiken voor het begaanbaar houden van wegen die voor de economie belangrijk zijn. Om de economische schade zo beperkt mogelijk te houden, moeten in ieder geval de wegen tussen economische centra begaanbaar blijven, aldus EVO en TLN.

EVO en TLN vrezen dat door verkeerde inzet van het strooizout de economie nog meer onnodige schade lijdt. Daarom is het van belang dat overheden uit regio’s die een Kwaliteitsnet Goederenvervoer vastgesteld hebben, dat netwerk als uitgangspunt voor hun strooibeleid nemen. Op die manier kan de economische schade worden beperkt.

Het Kwaliteitsnet Goederenvervoer is een door overheden en bedrijfsleven vastgesteld netwerk van voor het vrachtverkeer goed begaanbare wegen, dat economische centra met elkaar verbindt.

Volgens wegbeheerder Rijkswaterstaat komt zout dat is besteld langzaam binnen. Het zout dat nu in Nederland voorradig is wordt verdeeld over diverse stations.
Provincie:
Tag(s):