woensdag, 28. april 2010 - 16:42

Overijssel blij met sluiten grenzen veehouderij

Zwolle

Gedeputeerde Staten zijn blij met het besluit van de Tweede Kamer om de compartimentering voor dierrechten weer in te voeren. Dit heeft de provincie bekendgemaakt.

De Kamer nam hierover donderdag 22 april een motie aan en gaf daarmee gehoor aan het verzoek van de provincies Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant. Het kabinet heeft inmiddels besloten dat de compartimentering met onmiddellijke ingang geldt, vooruitlopend op de wijziging van de wet.

Verzet
De grenzen werden begin 2008 opgeheven en daarmee was het mogelijk geworden om dierrechten vanuit het zuiden van Nederland vrij te verhandelen in andere provincies.

Het provinciebestuur heeft zich altijd verzet tegen het opheffen van die grenzen, omdat het vreesde dat met name varkenshouders vanuit Zuid-Nederland zich in Oost-Nederland zouden vestigen.

Opnieuw invoeren
Begin deze maand verzochten Gedeputeerde Staten van Overijssel minister Verburg om de compartimenten weer in te voeren. Ze deden dat nadat de provincie Noord-Brabant op 19 maart had besloten een stop in te stellen op de nieuwvestiging van intensieve veehouderij.

Tot dan toe was het reconstructiebeleid in Noord-Brabant soepeler dan in Overijssel, maar door het besluit van de Brabantse Staten werden de mogelijkheden voor nieuwvestiging en uitbreiding van intensieve bedrijven in Brabant op enkele punten strenger dan in Overijssel en andere provincies.

Het gevolg daarvan zou kunnen zijn, aldus Gedeputeerde Staten, dat ondernemers uit Brabant zouden besluiten uit te wijken naar andere provincies.

Meer druk
"Daarmee zou er meer druk komen te staan op onze Overijsselse landbouwontwikkelingsgebieden, terwijl we die nodig hebben voor het oplossen van de problemen in onze reconstructiegebieden", aldus gedeputeerde Piet Jansen.

"Wij vinden het daarom niet wenselijk dat er grote aantallen ondernemers van elders naar Overijssel komen." Daarom riep het provinciebestuur begin april de minister op om de grenzen voor dierrechten zoals ze voor 2008 waren weer in te voeren. "Mooi dat de minister snel heeft gehandeld", stelt de gedeputeerde vast.
Provincie:
Tag(s):