vrijdag, 28. mei 2010 - 17:05

Overijssel populaire fietsprovincie

Zwolle

Het merendeel (87%) van de Nederlanders fietst wel eens voor het plezier. In Overijssel fietsen relatief veel inwoners (22%) vaak voor het plezier.

'De Provincie Overijssel hecht een groot belang aan een goede toeristische route-infrastructuur en aan het bieden van mogelijkheden voor routegebonden recreatie en zet daarom in op fietsroutenetwerken', meldt de provincie.


Fietsroutenetwerk Overijssel: een flexibel bewegwijzerd fietsroutesysteem
In 2009 zijn de laatste fietsroutenetwerken in de provincie Overijssel gerealiseerd. In Overijssel ligt ruim 3100 kilometer bewegwijzerd fietsroutenetwerk.

Door het fietsroutenetwerk wordt het mogelijk om zelf een fietsroute samen te stellen, afhankelijk van de wensen. De fietsers bepalen zelf het startpunt, het aantal kilometers dat ze willen fietsen en de omgeving die hen het meeste aanspreekt.

Het systeem is gebaseerd op fietsroutetracés die door middel van zogenaamde 'knooppunten' aan elkaar worden verbonden. Ieder knooppunt heeft een eigen nummer en de borden langs de weg wijzen de fietsers in twee richtingen naar het eerstvolgende knooppunt. Op ieder knooppunt treft men een informatiepaneel aan waarop een kaart van de omgeving afgebeeld is.

Eenvoudig te plannen, mooie routes en nooit de weg kwijt
In december 2009 voerde het Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme (GOBT) een onderzoek uit naar de bekendheid en het gebruik van de fietsroutenetwerken.

De eenvoudige manier van routes plannen, de mooie routes en het feit dat je nooit de weg kwijtraakt zijn de belangrijkste redenen voor het gebruik van een fietsroutenetwerk. Ruim 60% van de Nederlanders die wel eens voor het plezier fietsen, heeft wel eens van een fietsroutenetwerk gehoord.

In Overijssel heeft 70% van de plezierfietsers wel eens van een fietsroutenetwerk gehoord. Bijna 50% van de plezierfietsers in Overijssel weet ook (globaal) hoe een fietsroutenetwerk werkt.
Provincie:
Tag(s):