zaterdag, 2. oktober 2010 - 22:28

Overijssel zet in op minder verkeersslachtoffers

Zwolle

Op 22 en 30 september troffen bestuurders, staten- en raadsleden, VVN, politie, verkeersveiligheidsexperts en andere partners elkaar in de provincie Overijssel om de brede aanpak op het gebied van verkeersveiligheid in West-Overijssel en Twente te bespreken.

Doel van de avonden was om de wereld achter de kille cijfers te laten zien. In 2009 was in Overijssel een toename vanhet aantal doden en waren er veel ziekenhuisgewonden. Reden temeer om gezamenlijk te strijden tegen deze negatieve ontwikkeling.

Gedeputeerde en portefeuillehouder Mobiliteit J. Klaasen benadrukte in zijn openingswoord op 22 september in Zwolle het belang van het samen optrekken op het gebied van de verkeersveiligheid in de provincie Overijssel.

Met als gezamenlijk doel het aantal doden met 52,5 % en ziekenhuisgewonden met 34% terug te brengen in 2020. Charlotte van Sluis, secretaris van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Overijssel (ROVO): "De boodschap van de beide avonden is duidelijk: we moeten blijven investeren in het veiliger maken van het verkeer via educatie, voorlichting en handhaving. Want elk slachtoffer is er een teveel. En daarvoor hebben we elkaar nodig. Elke partner maakt individueel én samen met anderen het verschil."

Het ROVO zet, zoals is afgesproken met regievoerders provincie Overijssel en Regio Twente, specifiek in op een aantal kwetsbare doelgroepen, zoals beginnende automobilisten, bromfietsers en fietsende 60-plussers.

T. Schouten, portefeuillehouder Mobiliteit Regio Twente zei op 30 september: "In Twente is het aantal doden tengevolge van een ongeval helaas toegenomen vorig jaar. Dat is verontrustend. We moeten dus scherp blijven, en samen gerichte maatregelen nemen om dit cijfer weer naar beneden te krijgen.

Op de avonden waren vooral wethouders en raadsleden aanwezig. Omdat de besluitvorming over het gemeentelijk verkeersbeleid in hun handen ligt, wil het ROVO hen graag goed informeren over de mogelijkheden om door educatie, voorlichting en handhaving het gedrag in het verkeer te verbeteren en zodoende ongevallen te voorkomen.

Verkeerspsycholoog Lambers legde onder andere uit waarom de aanpak in Overijssel zich onder meer richt op mobiel bellen in de auto. Zowel het ‘handheld' als het ‘hands free' bellen veroorzaakt veel slachtoffers.

Revalidatieartsen van De Vogellanden (Zwolle) en Het Roessingh (Enschede) lieten zien dat ziekenhuisgewonden vaak nooit meer hun oude leven kunnen oppakken, hoe verwoestend zo'n gebeurtenis kan zijn voor zowel de verkeerslachtoffers als voor hun omgeving. En wat Revalidatiecentrum Het Roessingh en revalidatiecentrum De Vogellanden nog kunnen doen om deze mensen nog een zo'n goed als mogelijk perspectief te bieden.
Provincie:
Tag(s):