woensdag, 7. april 2010 - 11:57

Parkeertarieven Amsterdam jagen mensen de auto uit

Den Haag

De parkeertarieven zijn voor veel bezoekers van Amsterdam reden om de
auto te laten staan en op een andere manier de stad te bezoeken.

Zowel bezoekers als bewoners van Amsterdam zijn ontevreden over het
parkeertarief van €5,00 per uur in het centrum. Parkeerautomaten moeten
bovendien makkelijker in het gebruik worden, vinden de bewoners.

Dit was één van de uitkomsten van het onderzoek dat de ANWB deed naar
de bereikbaarheid van Amsterdam binnen de ring A10. Centraal in dit
onderzoek staat de vraag: ‘Wat is de mening van bewoners en bezoekers
van Amsterdam over de bereikbaarheid van de binnenstad van Amsterdam?’

Er werden 950 mensen ondervraagd waarbij onderscheid werd gemaakt naar drie groepen: bewoners binnen de ring, bezoekers die vaak in de stad
komen en bezoekers die incidenteel in Amsterdam komen.

De P+R-voorzieningen, die een alternatief voor het parkeren in de
binnenstad bieden, worden door zowel bewoners als bezoekers redelijk
positief beoordeeld. Het tarief van €6,00 per dag, inclusief kaartjes
voor het openbaar vervoer, is goed gekozen. Punt van aandacht lijken
vooral het aantal P+R-voorzieningen en de bekendheid hiervan.

Over het openbaar vervoer is men positief, bewoners overigens in
mindere mate dan bezoekers. Opvallend is echter wel dat de
ondervraagden klagen over het onvriendelijke gedrag van het personeel.

Veel Amsterdammers maken gebruik van de fiets binnen de ring. De tips
die de Amsterdammers het gemeentebestuur geven, zijn om meer ruimte voor fietspaden te reserveren, meer vrijliggende fietspaden, een goede
verlichting en een beter onderhoud van de fietspaden.

Opvallend is dat bewoners relatief tevreden zijn over de informatie
over wegwerkzaamheden, maar ontevreden over de afstemming van
verschillende wegwerkzaamheden.

De ANWB gaat met een deel van haar Amsterdamse leden in de loop van dit jaar bijeenkomsten organiseren om de verkeersproblemen beter in beeld te brengen en te houden.
Provincie:
Tag(s):