dinsdag, 2. maart 2010 - 16:32

Parkeren op koopzondag blijft gratis in Venray

Venray

Parkeren op koopzondagen blijft gratis in het centrum van Venray. Dat hebben Burgemeester en Wethouders van Venray besloten. Met het besluit komt het college tegemoet aan de wens van de Venrayse ondernemers.

Eind 2009 heeft het college van B&W het aanwijzingsbesluit vastgesteld voor de heffing van parkeerbelasting in 2010. In dit besluit was opgenomen dat betaald parkeren op Koninginnedag en Bevrijdingsdag voortaan gratis moest worden. Betaald parkeren op deze dagen zorgde jaarlijks voor ergernis en onbegrip onder parkeerders. Ze dachten dat parkeren gratis was en kregen een bon.

Tegenover het gratis parkeren op de beide feestdagen, besloot het college voortaan op koopzondagen betaald parkeren in te voeren. Dit leidde tot onrust onder ondernemers van Venray Centraal die omzetverlies vreesden. Bovendien vonden de ondernemers het een slechte reclame voor het pas opgeknapte centrum.
Wethouder Ike Busser heeft daarop gesprekken gevoerd met Venray Centraal. Die leidden tot het besluit om parkeren ook op koopzondagen gratis te houden.
Provincie:
Tag(s):