dinsdag, 1. juni 2010 - 11:10 Update: 08-07-2014 1:04

Partij Mens en Spirit: "Farma-commercie houdt bezuinigingen tegen"

Het huidige preventiebeleid van de overheid is ondeugdelijk en werkt niet kostenverlagend, maar baat daarentegen de farmaceutische industrie. Dat schrijft arts Jannes Koetsier, als deskundige verbonden aan het AVRO-programma Medische Missers.

Wanneer de overheid zich richt op werkelijke (primaire) preventie, zou ze miljarden kunnen bezuinigen in de zorg, terwijl het huidige beleid de kosten juist in de hand werkt.

Het manco van het huidige preventiebeleid zit in het feit dat het niet over werkelijke preventie gaat: maatregelen die gericht zijn op het behouden van de gezondheid en verlagen van risico’s. Deze zogenaamde primaire preventie is voorkómen dat men patiënt wordt.

Zogenaamde secundaire preventie is screening op de ziekte of risicofactor die zich reeds heeft voorgedaan (denk aan bevolkingsonderzoeken en massaal gebruik van bloeddruk- en cholesterolpillen). Signaleert men iets dan wordt de patiënt opgenomen in een ziekteprotocol met alle kosten en bijwerkingen van dien.

Regelmatig blijkt dat de farma-commercie teveel invloed heeft op dit beleid. Tevens wordt vaak voorbijgegaan aan de neveneffecten (bijwerkingen) die invloed hebben op de omgeving van de patiënt. Mensen met onbelangrijke symptomen of niet-bevestigde risico’s wordt angst aangejaagd. Angst werkt ziektebevorderend, maar dat wordt niet meegenomen in de berekeningen van het zogenaamde voordeel.

In de verkiezingsprogramma’s van de grote partijen wordt voorbijgegaan aan deze primaire preventie; welbeschouwd zijn investeringen in de secundaire preventie financiële bijdragen aan de farmaceutische industrie en gaan deze ten koste van de gezondheidszorg.

In het verkiezingsprogramma van de partij voor Mens en Spirit zijn maatregelen voor secundaire preventie uitgesloten, terwijl investeringen (die verder gaan dan voorlichting) expliciet op de primaire preventie zijn gericht.
Categorie:
Tag(s):