zaterdag, 9. januari 2010 - 11:07

Partij voor de Dieren is bang voor jachttoerisme

De werkgroep Zeeland van de Partij voor de Dieren doet in een brief aan Gedeputeerde Staten nogmaals een klemmend beroep om met onmiddellijke ingang een jachtstop af te kondigen.

Een eerder verzoek hiertoe werd deze week geweigerd, maar omdat nu in heel Nederland en België, behalve in Zeeland, Overijssel en Gelderland, een jachtverbod geldt, vreest de werkgroep voor jachttoerisme in Zeeland.

Volgens de Flora- en faunawet geldt een jachtverbod op verschillende diersoorten tijdens sneeuw en/of andere strenge weersomstandigheden. Op dit moment is er nog steeds sprake van een periode met strenge vorst, een bijna volledige sneeuwbedekking in de provincie en een beperkt oppervlak van open water door ijsontwikkeling.

De weersverwachting geeft aan dat deze omstandigheden langere tijd zullen aanhouden en voor het komend weekend wordt sneeuw en zeer felle koude aangekondigd. De beschikbaarheid van voedsel en schuilmogelijkheden voor dieren wordt hierdoor nog ernstiger beperkt, zodat er volgens de Partij voor de Dieren Zeeland meer dan voldoende aanleiding is om over te gaan tot sluiting van de jacht.

Daarnaast vraagt de werkgroep om te stoppen met het doden van overwinterende ganzen en damherten.
Provincie:
Tag(s):